យី គ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងសោះ!! ចា ប់​ប្រពន្ធខ្លួន ធ្វើជាចំណា ប់ខ្មាំ ង ​និងគំ រា មស ម្លា ប់ខ្លួន ​ខណៈសម ត្ថ កិ ច្ច នាំទៅធ្វើ ចត្តាឡីស័ក…

កំពង់ឆ្នាំង ៖ នៅម៉ោងប្រមាណជា១០ និង២០ នាទីព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែ០៤ ឆ្នាំ២០២១ នេះ សមត្ថកិច្ចកងក ម្លាំងនគរបាល និងអាវុ ធហ​ ត្ថ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ​និងអាជ្ញាធ រមូលដ្ឋាន បានព្យាយាមលួ ងលោម​បុរសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ជាប្ដីប្រពន្ធ​ ដែលបានចូលមកភូមិទួលក្រឡាញ់ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង កាលពី៥ថ្ងៃមុន ។ សម ត្ថកិច្ច​ បាន​ឲ្យដឹងថា បុរសរូបនេះ បានរា.រាំ.ងសម ត្ថកិច្ចមិនសហ.ការ ដើម្បីទៅធ្វើ.ចត្តាឡីស័ក និងពិនិត្យសំណា.ក បុរសរូបនេះបានចា.ប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនធ្វើជា.ចំ.ណា.ប់ថែមទៀតផង ខណៈដែលប្រពន្ធយ.ល់ព្រ.មតាមអា.ជ្ញាធរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក រណីនេះ រហូតធ្វើឲ្យស.ម.ត្ថកិ.ច្ចប្រើ.នូវវិធា.នការបន្ទា.ន់ ដើម្បី.នាំ.ខ្លួន ទៅចត្តាឡីស័ក និងពិនិត្យសំណា.ក។ បច្ចុប្បន្នបុរសរូបនេះ និងប្រពន្ធ ត្រូវបានក.ងក ម្លាំ.ងស.មត្ថកិ.ច្ចនិងគ្រូពេទ្យនាំ.យកទៅកា.ន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តទាំងប្ដីទាំងប្រពន្ ធតាមរថយន្តស.ង្គ្រោះបន្ទា.ន់៕

Related posts

Leave a Comment