ទីបំផុត !! ដឹងការពិតហើយ ដោយសារតែរឿងមួយនេះសោះ ទើបធ្វើឲ្យអាជីឈ្លោះគ្នា ឡើងបែកផ្សែង…(មានវីដេអូ)

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយកាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ មានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមួយក្រោយឃើញ អាជី ឈ្លោះ​គ្នាបែ​កផ្សែងជាមួយគេមួយក្រុមទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ PARRA ខាង Ah Gi បានបង្ហោះវីដេអូពីជម្លោះ រួចបញ្ជាក់ខ្លះៗថា “Camera ចាប់បានទាំងអស់ ខ្ញុំរស់នៅបែបខ្ញុំហេតុអីមកបំ​ពា​នការរស់នៅរបស់ខ្ញុំ ? មករករឿងខ្ញុំដល់ផ្ទះ ចង្អុលមុខខ្ញុំ រកវៃខ្ញុំទៀត ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផុស Video មុខខ្ញុំសាធារណៈ រើសដាក់ខ្លួនថាខ្ញុំថាអោយគាត់? តើខ្ញុំមានបានផុសរូបគាត់ និយាយឈ្មោះគាត់ចំៗទេ គាត់ចេះតែស្មានរើសដាក់ខ្លួន ហើយមករករឿងខ្ញុំ?
ផុសVideo ខ្ញុំក្នុង story គាត់ហើយ Post status mention ឈ្មោះខ្ញុំរកផ្ទះខ្ញុំទៀត ច្បាប់មានទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មកប៉ះពាល់ខ្ញុំមុនទាំងអស់ តើខ្ញុំបាននិយាយចំឈ្មោះគាត់ ឬលើករូបគាត់ បង្ហាញទីសាធារណៈដូចគាត់ធ្វើដាក់ខ្ញុំទេ? សុំភស្តុតាង សុំច្បា​ប់ដោះស្រាយ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ជាក់ចំពោះជម្លោះមួយនេះមិនទាន់ដឹងថាខាងណាជាអ្នកផ្តើមមុននោះទេ ហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាខាងណាជាអ្នកត្រូវនោះដែរ ព្រោះម្នាក់ៗប្រកែកយកតែឈ្នះយកត្រូវរៀងៗខ្លួន បើចង់ដឹងខាងណាឈ្នះឬចាញ់ទាល់តែភាគីទាំងសងខាងប្តឹងផ្តល់គ្នាតាមផ្លូវច្បាប់ទើបតុលាការអាចកាត់ក្តីបានថាខាងណាខុស ខាងណាត្រូវ ៕

Related posts

Leave a Comment