មិនគួរសោះ !! ទីបំផុត លោក Bro KH និងអតីតគូស្នេហ៏ គឺនាង អាជីងបានដើរដល់ផ្លូវទាល់ សំរេចចិត្តផ្តិតមេដៃបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងគ្នាដោយសារតែ…

ដូចដែលប្រិយមិត្តដឹងស្រាប់ហើយ រឿងរ៉ាវដែលផ្ទុះកន្លងមករវាង លោក Bro KH និងអតីតគូស្នេហ៏ គឺនាង អាជីង ដល់ថ្នាក់លោកចេញមុខ ឡាយវីដេអូ ចោទប្រកាន់ខាងស្រីថា បានផិតក្បត់គាត់ទៅមានអ្នកថ្មី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនមួយចំនួន មិនដឹងរឿងផ្ទៃក្នុង ក៏ជេរខាងស្រីយ៉ាងចាស់ដៃ ដោយសារតែឃើញ នាងអាជីង ទៅស្និតស្នាលជាមួយលោក ប៉ាវ ផ្លយ ដែលមហាជនគិតថាលោក ប៉ាវ ផ្លយ ជាអ្នកតាមបំបែកស្នេហ៏នាង អាជីង ពីBro Kh ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែពេលនេះ តារាយូធូបល្បីឈ្មោះលោក ហួត ហេង ហៅ Bro KH បានចេញមុខ​ Live បកស្រាយ បញ្ចប់ជម្លោះរវាងលោក និងអតីតគូស្នេហ៍គឺ អាជីង ព្រមទាំងសូមទោមហាជនជាសាធារណៈផងដែរ ចំពោះកំហុសអចេតនារបស់លោក ដែលយល់ច្រឡំជាមួយអាជីង ថាក្បត់លោកទៅមានជនទីបី តែតាមពិតសុទ្ធតែជារឿងយល់ច្រឡំទាំងអស់ ។ហើយលោក ហួត ហេង ហៅ Bro KH បានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថា ខ្លួននិងកញ្ញាអាជីងបាន សំរេចចិត្តផ្តិតមេដៃបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងគ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ Bro KH ក៏បានសូមណូមពរឲ្យអ្នកគាំទ្រលោក​ ឈប់ខឹង និងកាត់តរូបរបស់អាជីង និងលោក ប៉ាវ ផ្លយ តទៅទៀត ព្រោះគេទាំងពីរនាក់គឺជាអ៊ុំ និងក្មួយប៉ុណ្ណោះ ហើយកាយវិការនេះគ្រាន់តែជាការលេងសើចទេ ព្រោះអាជីងមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាឆាតទៅរញ៉េរញ៉ៃជាមួយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment