អុញនោះ !!បុគ្គលិក​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច ខេត្ត​ព្រៃ​វែង​ ដាក់ប្ដឹងអោយមានវិធានការដល់ ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាល ដែលបង្កើតបក្សពួកនិយម អំពើពុករលួយ និងកេងប្រវ័ញ្នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះ…

ខេត្តព្រៃវែង៖ មិនដឹងជា មានការបាត់បង់ ភាពសាមគ្គីផ្ទៃក្នុង ការគ្រប់គ្រង អាចខ្វះការទទួលខុសត្រូវ បញ្ហាបក្សពួកនិយម អំពើពុករលួយ នោះទៅហើយ។ ទើបដល់ថ្នាក់បុគ្គលិក​ មន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច ខេត្ត​ព្រៃ​វែង​ ប្ដឹងស្នើសុំសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ និង​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អោយមានចំណាត់ការលោក យូ ស៉ីឡិ ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាល ស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេច ដែលបង្កើតបក្សពួកនិយម អំពើពុករលួយ និងកេងប្រវ័ញ្ច ។

នៅទីបំផុត បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង ជាច្រើននាក់បានដាក់លិខិតស្នើសុំសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ជួយពិនិត្យ និងចាត់វិធានការចំពោះលោក យូ ស៉ីឡិ ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេច ដែលបង្កើតបក្សពួកនិយមជាប្រព័ន្ធ ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ និងកេងប្រវ័ញ្ច នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះ។

ដើម្បីជាការពិត អង្គភាព នគរដ្រេហ្គន ក៏សូមបង្ហាញពាក្យស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ ទៅសម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ជួយពិនិត្យ និងចាត់វិធានការចំពោះលោក យូ ស៉ីឡិ ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិព្រះស្តេច ពីបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យព្រះស្តេច ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ ៖

Related posts

Leave a Comment