ញាក់សាច់!! ក្រោយជួបរឿងរ៉ាវ ស៊យផ្ទួនៗពេក ស្រាប់តែកញ្ញា រ៉ូស បង្អួតប្រវត្តិគ្រួសារនិង ការរៀនសូត្រ គឺថារៀនរហូតដល់ទៅ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តដឹងរួចហើយថា បន្ទាប់ពីគូរស្នេហ៏លោក អេដវីន បានទម្លាយរឿងរ៉ាវ របស់កញ្ញា រ៉ូស ជាច្រើនចេញមកក្រៅធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ងាក់ផ្អើលជាខ្លាំង។ បន្ទាប់មកសាមីខ្លួន(កញ្ញា រ៉ូស) បានចេញមុខបកស្រាយនិងបដិសេដម្តងហើយម្តងទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែមុននេះកញ្ញា ក៏បានចេញមកបកស្រាយម្តងទៀតនិងបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិ គ្រួសារ ការសិក្សារ ។ ល៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលរិះគន់នាងពីមុនមកាន់តែយល់ និងស្គាល់រ៉ូសឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះ ។
ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងរបស់កញ្ញា រ៉ូស ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ស៊ើបប្រវត្តិខ្ញុំអោយច្បាស់ ចាំនិយាយ កុំខូ​ចមាត់ បើមិនដឹង ចាំខ្ញុំនិយាយអោយស្តាប់ត្រួសៗ ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំពីដើមឡើយ រក​ស៊ី​ឈើ ហើ​យបន្ទាប់មក បើកហាងលក់ម្ហូបកុម្ម៉ង់នៅស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ ឈ្មោះហាងបុផ្ផា ជ្រោយថ្ម

ប្រវត្តិខ្ញុំ រៀនចប់បរិញ្ញាប័ត្រ សាលាវ៉ាន់ដា គណនេយ្យ ហើយ ពេលរៀនចប់ ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Fugi ខា​ង​ទិ​ញដូ​រ ហា​ងឆេ​ងលុ​យ អន្តរជាតិ មា​នលុយ E​U​RU​S​D លុយ G​B​P​U​S​D លុយ U​SD​JP​Y …

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបន្ទាប់មក ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន RF​C ខាងទិ​ញដូ​រ ហាង​ឆេ​ងលុ​យ អន្តរជាតិ មា​នលុយ E​U​RU​SD G​BP​U​S​D….
បន្ទាប់មកធ្វើខាងលក់ខុនដូ លក់ដីឡូ និងផ្ទះល្វែង ហើយក៏ចុងក្រោយ ចូលសិល្បះ ដោយសារស្រលាញ់ ការសម្តែង តាំងពីនៅរៀននៅ វ៉ាន់ដា គណនេយ្យ និយាយទៅ ប្រវត្តិខ្ញុំ គឺកូនអ្នកត្រឹមត្រូវ អ្នករៀនសូត្រ……

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយបើដឹងមិនច្បាស់ កុំខូចមាត់ ហើយយកកញ្ជក់ ឆ្លុះមើលខ្លួនឯងផង ហើយបុគ្គលខ្លះ មិនបានរៀនសូត្រដូចគេផង ហើយមិនដឹងប្រវត្តិចេញពីប្រភពណាទេ តែពូកែណាស់ ខាងកាត់សេចក្តី និងខូ​ចមាត់”៕

Related posts

Leave a Comment