វាសនាមើលមិនឃើញមែន ទៅធ្វើពលករនៅថៃ ឥលូវក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅថៃដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្សាន្ត៖ ប្រិយមិត្តភាគច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់តារាដែលទើបនឹងរះថ្មីមួយរូបនេះរួចមកហើយ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលធ្លាប់បានចេញផ្សាយទាំងនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសខ្មែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កែវ គឺជាសិល្បករថ្មីម្នាក់ដែលខ្លួនមានសញ្ជាតិជាខ្មែរ បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើជាពលករនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែចូលចិត្តលេង Tiktok កែវ បានបង្ហោះវីដេអូដែលធ្វើឲ្យទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកមើលរាប់លាននាក់តាមរយៈស្ទាយ៍តែងខ្លួននិងក្បាច់រាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយវីដេអូទាំងនោះមានអ្នកចែករំលែកតៗគ្នា ធ្វើត្រាប់តាមក្បាច់រាំនិងស្ទាយ៍តែងខ្លួនរបស់ កែវ រហូតធ្វើឲ្យខ្លួនមានមុខមាត់ល្បី ថែមទាំងត្រូវបានអញ្ចើញឡើងក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់ពីពេលនោះមក តារាTiktokរូបនេះ តែងតែមាន Sponsors ជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសថ្មីនេះ កែវ បានក្លាយជាសិល្បករដែលទើបនឹងប្រលោកវិស័យសិល្បៈ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយកាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះ អតីតពលករខ្មែររូបនេះបាន ចេញនូវបទចម្រៀងជាមួយនឹងសិល្បករថៃលើកដំបូង មានចំណងជើងថា”ចង់់បាននាង” ដែលច្រៀងជាភាសាថៃ និងមានឃ្លាលាយខ្មែរផងដែរ៕

Related posts

Leave a Comment