នាយ ប្រុញឈា.មអណ្តែតមែន !! បន្ទាប់ពីរ នាយ ប្រុញ ទទួលបានការងារថ្មីស្រាប់តែ លោកជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត ផ្ដាំទៅ ក្មួយប្រុញបែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រាកដជាបានស្គាល់នាយប្រុយរួចមកហើយតាមរយៈទេពកោសល្យសម្តែង និងវោហាស័ព្ទរបស់នាយ នៅលើបណ្តាញសង្គមយូធូប ហើយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ក្រោយពីទទួលបានភាពល្បីល្បាយក្នុងបណ្តាញសង្គម បូករួមជាការជួយរបស់ឯកឧត្តម ពេជ្រ ស្រស់ មក ឃើញថាជីវិតនាយ ប្រុញចាប់ផ្តើមផ្លាស់ប្តូរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាយ ប្រុញ តែងតែបង្ហាញមុខនៅក្នុងការ Live លក់ផលិផលនានាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកទស្សនាអោយចូលមើល និងធ្វើឲ្យការលក់របស់ម្ចាស់អាជីវកម្មមានការកើនឡើងជាដើម

និងនាយទទួលប្រាក់កម្រៃសមរម្យពីការងារបែបនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយអ្វីកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺ នាយ ប្រុញ ចុះក្រុងត្រាថតផ្តាច់មុខអោយក្រុមក្រុមហ៊ុនដ៏.ធំ.ប្រចាំខេត្តសៀមរាប គឺ អចលៈទ្រ.ព្យសៀមរាបអង្គរ !ការយក នាយប្រុញមកថតនេះដោយសារ តែការមើលឃើញអាណិតអាសូពីម្ចាស់អលនៈទ្រព្យសៀមរាបអង្គរ ដែលឃើញប្អូ.នប្រុញមានជីវ.ភា.ព.ខ្វះ.ខា.ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងបន្ទាប់ពីរការបង្ហាញនៅលើគណនី របស់ លោក អឹម ជីវ៉ា ដែលនាយ ប្រុញ ទទួលបានការងារថ្មី ជាតួឯង ផង ស្រាប់តែលោកជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត ចូលទៅComment ទៅប្អូនប្រុញបែបនេះថា៖.សូមជូនពរដល់ក្មួយប្រុញឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការ ម្យ៉ាងអ៊ុំសូម.ផ្ដាំ.ថាក្មួយ.ឈា.ម.អ.ណ្ដែត.ហើយដូចនេះបើមានអ្វី.ច.ន្លោះ.ប្រ.ហោ.ង.ប្រការណាមួយ.ចា.ស់.ទំ.និយាយទៅក្មួយកុំតបដោយភាសា.ចា.ក់.ដោ.ត.ត្រូវទទួលយកដាក់ក្នុងចិត្តទើបក្មួយ.រុ.ងរឿងរហូត ។

Related posts

Leave a Comment