ទេសភាពស្អាតមែន!! រមណីយដ្ឋានទេសចរណ៏ថ្មីមួយកន្លែងកំពុងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីភ្ញៀវទេសចរណ៏គ្រប់មជ្ឍដ្ឋានទៅកម្សានយ៉ាងច្រើនកុះករ ដែលមានទីតាំងនៅ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះឃើញមានគណនីFacebook ជាច្រើនមានបង្ហោះពីរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍មួយកន្លែងដែលមានការគាំទ្រ ពីរភ្ញៀវទេសចរណ៍គ្រប់មជ្ឍដ្ឋានទៅកម្សាននៅទីនោះយ៉ាងច្រើនកុះករ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយរមណីរដ្ឋាននោះមានឈ្មោះថា “​ កំពតឋានសួគ៍ “​​ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ភូមិអង្គ ឃុំត្រពាំងព្រីង ស្រុកទឹកឈូរ ខេត្តកំពត។ ហេតុដែលនាំអោយមានការគាំទ្រច្រើន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងនេះគឺដោយសារតែ នៅទីនោះគឺជាតំបន់ទេសចរណ៏ធម្មជាតិ មានដៃព្រែកសមុទ្រខ្វាត់ខ្វែង មានជួរភ្នំព័ទ្ធជុំវិញ មានកន្លេងជិះទូកលេង មើលថ្ងៃលិច សួនផ្កា កន្លែងកម្សានជាច្រើនទៀត ហើយមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ដែលអំណោយផលដល់វិស័យទេសចរណ៏នេះដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-​​ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា តំបន់ទេសចរណ៏នេះគឺជាគំរោងអភិឌ្ឍន៏របស់ លោកឧកញ៉ា នួន អក បើតាមប្រសាសន៏លោក ឧកញ៉ា កាលពីរពេកកន្លងទៅបានលើកឡើងថា លោកនិងអភវឌ្ឍន៏ទីនេះអោយក្លាយជាដំបន់ទេសចរណ៏ទេសចរណ៏ល្អប្រណិត និងក្លាយទីក្រុងវិសមកាល ដែល ធំប្រចាំខេត្តកំពតហើយអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរណ៏បានរាប់មុឺននាក់នាពេលខាងមុខផងដេរ។

Related posts

Leave a Comment