លើកទី ១ !! រៀបការច្រើនឆ្នាំរហូតមានកូនមួយ ទីបំផុត ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ដាច់ចិត្តទម្លាយប្រាប់ដល់មហាជនពីភរិយាបែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាការពិតណាស់ តារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេ លោក ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ចាប់តាំងពីបានរៀបការសាងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គល ព្រមទាំងបានទទួលចំណងដៃកូនស្រីដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់ម្នាក់មក ធ្វើឱ្យលោកទទួលបាននូវគ្រួសារដ៏ពេញលេញមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បើក្រឡេកទៅមើលភរិយារបស់លោកវិញ មិនត្រឹមតែមានរូបស្រស់ស្អាតទេ ថែមទាំងមានភាពវ័យឆ្លាត ពូកែរកស៊ី ព្រមទាំងជាភរិយាដ៏ល្អចេះយល់ចិត្ត និង មើលថែស្វាមី ព្រមទាំងកូនជាទីស្រឡាញ់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះ មិនត្រឹមតែបានមើលថែគ្រួសារយ៉ាងល្អនោះទេ ភរិយារបស់ ឆាយ វីរៈយុទ្ធ ថែមទាំងបានដើរតួនាទីយ៉ាងច្រើនក្នុងជីវិតរបស់លោក ដែលថ្មីៗនេះ លោកបានបញ្ចេញរូបភាព និង សារមួយឃ្លាប្រាប់ពីភរិយារបស់លោក យ៉ាងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនេះជាលើកដំបូងហើយ ដែលបានឃើញតារាប្រុសរូបនេះ និយាយពីភរិយាប្រាប់ទៅកាន់មហាជន ដោយលោកបាននិយាយថា «ជួនកាលដូចពួកម៉ាក ដូចសង្សារ ដូចទីប្រឹក្សា និយាយរួមប្តីប្រពន្ធ គឺគ្រប់រសជាតិ មើលស្ទីលទ្រចង្កាផង» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះ ដោយសារតែតារាប្រុសរូបនេះ មានភរិយាចេះយល់ពីលោក និង មានតួនាទីក្នុងជីវិតលោកគ្រប់សព្វបែបនេះ បានជាបច្ចុប្បន្ន លោកកាន់តែទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងជីវិតគ្រួសារ ព្រមទាំងការងារផ្សេងៗរបស់លោក ទាំងក្នុង និង ក្រៅសិល្បៈ ៕

Related posts

Leave a Comment