ញាក់សាច់ !! មិនខ្វល់ពីពាក្យរិះគន់ យាយគ្រវីសក់ នៅតែចង់ចាប់ក្តីស្រមៃមួយនេះបន្តទៀត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាជនពិតជាបានជ្រាបមកហើយពីតារាភេទទី ៣ ថៃ Sitang bua tong ដែលមហាជនខ្មែរភាគច្រើនហៅថា យាយគ្រវីសក់ ដោយថ្មីៗនេះ តារាភេទទី៣ រូបនេះបានទៅកែសម្ផស្ស ដើម្បីបានមុខមាត់ថ្មី បង្កើនទំនុកចិត្តដល់ខ្លួនឯង ក៏ដូចបង្កើនប្រជា​ប្រិយភាព។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែផ្ទុយទៅវិញ បន្ទាប់ពីតារាភេទទី ៣ រូបនេះ កែសម្ផស្សហើយ បែរជារងការរិះគន់មើលងាយពីសំណាក់មហាជនមួយចំនួនទៅវិញថា នាងចំណាយលុយកែអស់ច្រើន ហើយនៅតែអាក្រក់ដដែលនោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅនាង Sitang Buathong បានចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាស៍នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍មួយ ដែលនាងបានបញ្ជាក់ថា នាងមិនបញ្ឈប់ការកែសម្ផស្សត្រឹមនេះទេ នាងនៅតែបន្តក្តីស្រមៃ បើទោះបីជាពេលនេះមានមនុស្សជាច្រើនរិះគន់ថា នាងកែសម្ផស្សហើយនៅតែអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក្តី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា បើទោះបីជាពេលនេះតារាភេទទី ៣ Sitang Buathong ទទួលរងការរិះគន់មើលងាយពីសំណាក់មហាជនយ៉ាងណាក្តី តែនាងនៅតែប្ដេជ្ញាចិត្តថា មិនបញ្ឈប់ត្រឹមនេះឡើយ នាងនៅតែបន្តតាមក្តីស្រមៃរបស់នាងទាល់តែបាន៕

Related posts

Leave a Comment