រូបក៏សង្ហា ចំណេះដឹងក៏ខ្ពស់!! សឹកមិនទាន់បានស្រួលបួលផង ស្រាប់តែអន្ទិតរូបនេះ ទទួលការងារថ្មីមួយនេះបាត់ ក្នុងភាពយន្តខ្មែរភ្លែត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី១៤ មិថុនា កន្លងទៅ ព្រះសង្ឃល្បីព្រះនាម ឡាយ ថៃចន្ទ បានប្រកាសលាចាកសិក្ខាបទពី ព្រះពុទ្ធសាសនា។ លាចាកសិក្ខាបទមិនប៉ុន្មានផងថ្មីៗនេះធ្លាយដំណឹងថាអតីតព្រះសង្ឃរូបនេះ ដើរ សិល្បភ្លែតតែម្ដង ថែមទាំងត្រៀមថតខ្សែភាពយន្ដថ្មីទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អតីតសង្ឃខ្មែរអង្គនេះ ហាក់ល្បីឈ្មោះ និងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងរូបរាងមាឌឌាំង សាច់ដុំកង់ៗ ចាយរាងសង្ហារទាក់ភ្នែកមហាជនជាខ្លាំង ដោយឡែកបន្ទាប់ពីប្រកាសលាចាកសិក្ខាបទរួច មក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះអន្ទិត ឡាយ ថៃចន្ទ មានហុងស៊ុយខ្ពស់ប្រកាសដើរដើរចូលសិល្បភ្លែត ថែមទាំងកំពុងត្រៀមថតខ្មែរភាព ផងដែរ នេះយោងតាមសមីខ្លួនបានបញ្ចេញលើហ្វេសប៊ុក។ រឿងថ្មី ដែលនឹងលេចវត្តមានអន្ទិតសង្ហារូប នេះគឺរឿង”កែវភ្នែកម៉ែ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រម្លឹកផងដែរថាកន្លងមកធ្លាប់លេចឮមហាជនសង្ស័យថា ឡាយ ថៃចន្ទ ជាព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយដោយសារ តែអតីតព្រះសង្ឃអង្គនេះមានរូបរាងសង្ហារខ្លាំងពេក ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលមហាជនប្រាកដជាបានដឹង ច្បាស់ហើយថាព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយ ឬយ៉ាងណាក្រោយលាចាកសិក្ខាបទកាលពីថ្ងៃទី១៤ មិថុនា កន្លងទៅ៕

Related posts

Leave a Comment