ដំណឹងបន្ទាន់ !! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចឲ្យ អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង២ ដូសរួច អនុញ្ញាត ចាក់ដូសលើកទី៣ម្តងទៀត ដោយប្រើវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២១ ក្នុងយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការ​ជំងឺ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូវីដ-១៩ សម្រាប់កុមារ និង យុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ ឆ្នាំ ដល់ ១៨ឆ្នាំ បានឱ្យដឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេច និង អនុញ្ញាតឱ្យចាក់វ៉ាក់​សាំងបង្ការជំងឺ​កូវី​ដ-​១៩ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ​សម្រាប់​ដូសទី៣​ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយសម្រាប់អ្នកធ្លាប់បានចាក់វ៉ាក់សាំង ស៊ីណូហ្វាម និង ស៊ីណូវ៉ាក់ ទាំង ២ ដូសរួចហើយ ត្រូវយកវ៉ាក់សាំង ​Astra​Zeneca ​ធ្វើជា ​ដូសទី ​៣ ដើម្បី​ជម្រុញ ​។ ប៉ុន្តែ​ការ​​ចាក់​ដូស​ទី៣ នេះ ត្រូវផ្តោតទៅលើក្រុមជួរមុខដែលមានប្រមាណ ៥០ម៉ឺននាក់ជាមុនសិន ហើយពលរដ្ឋនឹងចាក់នៅតាមក្រោយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះ សម្តេចតេជោ ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ដូសទី ៣ ​នឹងបញ្ចូល​ជាបន្ទាន់​ដើម្បីអនុវត្តនៅ​ខ្សែត្រៀម​ជួរមុខ ​ពិសេស​នៅ​តាម​ព្រំដែន​កម្ពុជា-ថៃ ​៕ប្រភព៖Popular

Related posts

Leave a Comment