បង្ហាញហើយ!! បុរសកំបាំ.ងមុខល្បីជាអ្នកថ្មីរបស់ ពេជ្រ សោភា ជាតារាបង្ហាញម៉ូដ មុខមាត់ស្អាតកប់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះដែរ មហាជនអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀង ពេជ្រ សោភា ប្រាកដជាកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងណាស់មកហើយ ពីបុរសអាថ៌កំបាំ.ងឈរកៀកកើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំ​ និង ដើរកម្សាន្តនៅឯទឹកដីអង្គររូបនោះជាក់ជាមិនខាន។បុរសនោះដែរ ក៏ត្រូវបានមហាជនបានស្គាល់ហើយដែរ គឺជាបេក្ខភាពប្រឡងកម្មវិធី Beat of the best កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ថែមទាំងជាតារាបង្ហាញម៉ូដស្រស់សង្ហា គឺលោក ស៊ីន សំណាង ហៅ យ៉ូស្វេ។យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពីមហាជនអ្នកគាំទ្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានដឹងពីមុខមាត់ពិតបុរសអាថ៌កំបាំ.ងរបស់អ្នកនាង ពេជ្រ សោភា ហើយនោះ ថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» នឹងលើកយកនូវប្រវត្តិការងារសិល្បៈខ្លះៗរបស់លោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ូស្វេ មកជម្រាបជូនលោកអ្នក។លោក យ៉ូស្វេ បានចាប់ផ្តើមប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដំបូងកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ក្នុងការប្រឡងកម្មវិធី «Khmer Super Model»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតនេះ លោកក៏បានបន្តដំណើរក្លាយជាតារាបង្ហាញម៉ូដអាជីព​ និង បានក្លាយទៅជាសមាជិកតារាបង្ហាញម៉ូដ Pop

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Model Cambodia។ក្នុងនោះ លោក យ៉ូស្វេ មិនត្រឹមតែមានអាជីពជាតារាបង្ហាញម៉ូដនោះទេ តែលោកក៏បានចូលរួមថតស្បតពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនផងដែរ។ លើសពីនោះ លោកក៏មានជំនាញផ្នែកតន្ត្រី ដោយចេះលេងហ្គីតាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតផង៕ប្រភព៖ប្រជាប្រិយ

Related posts

Leave a Comment