ប្រុងប្រយ័ត្ន!! មានរោ.គសញ្ញាវីរុ.សឆ្នាំថ្មី Fluronaឆ្លងលឿនជាង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ម្សិលមិញនេះ ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានពិនិត្យរកឃើញករណីឆ្លងវីរុសប្រភេទថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Flurona បានឆ្លងទៅលើស្ត្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មាន.ផ្ទៃ.ពោះម្នាក់ ហើយនេះគឺរឿងរ៉ាវដែលគួរឱ្យភ្ញា.ក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។ក្រោយពីរកឃើញវីរុសប្រទេសថ្មីសម្រាប់ដើមឆ្នាំ២០២២នេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកAron Vizhnitserបានឱ្យដឹងថា វីរុសប្រភេទថ្មីនេះ គឺវាកើតឡើងពីវីរុស២ប្រភេទបញ្ចូលគ្នា ហើយវាមិនមែនជាជំងឺនោះទេ វាគឺជាវីរុសអាសន្តរោគដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានការឆ្លងពីម​នុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈផ្លូវដង្ហើម ពោលគឺវាដូចនឹងវីរុ.សមុនៗអ៊ីចឹងដែរ។ លោកបានបន្ថែមថា ចំពោះវីរុសFluronaនេះ គឺវា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កើតពីជំងឺផ្ដាសាយលាយជាមួយនឹងវីរុស Omicron ជាក់ស្ដែងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់នេះ គឺនាងមានរោ.គផ្ដាសាយ បន្ទាប់មកទើបនាងឆ្លងមេរោ.គភ្លាមៗបន្ទាប់ពីផ្ដាសាយនេះ ហើយវាក៏មានអាការចម្លែក ប៉ុន្តែវាហាក់មិនសូវធ្ង.ន់.ធ្ងរនោះទេ។យ៉ាងណាមិញ ចំពោះរោគសញ្ញាពិតប្រាកដរបស់វីរុសនេះ គឺគេមិនទាន់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាចកំណត់បាន១០០%នោះទេ ក៏ប៉ុន្តែគេសន្មត់ថាវាគឺមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នានឹងជំងឺផ្ដសាយផង និងរោគសញ្ញានៃវីរុសអូមីក្រុងផង” រមា.ស់ច្រមុះ ក្អក ឈឺក្បាល កណ្ដាស់ ឈឺបំព.ង់កជាដើម”៕ប្រភព៖Healthy Cambodia

Related posts

Leave a Comment