ស្អាត!! ក្រោយឃើញការដេគ័រ…ឱក សុគន្ធកញ្ញា ប្រណីតខ្លាំង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ចាប់តាំងពីបានសាងគ្រួសារមក តារាចម្រៀងស្រី ឱក សុគន្ធកញ្ញា បានដើរតួយ៉ាងល្អ ជាអ្នកម្តាយ ក៏ដូចចភរិយា ទាំងបានចំណាយពេលវេលាដ៏គួរឲ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រលាញ់ជាមួយគ្រួសារ ថ្វីត្បិតតារាស្រីរូបនេះ នៅតែបន្តអាជីពជាអ្នកចម្រៀងក៏ដោយ។ជាក់ស្ដែង ដូចជាការបង្ហះថ្មី២នេះ គឺកំពុងតែធ្វើឲ្យហ្វេនៗចាប់អារម្មណ៍ជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លាំង ជាមួយនឹងសកម្មភាព ដែលជាទិដ្ឋភាពដ៏កម្រមួយរបស់តារាស្រីរូបនេះកម្រនឹងបង្ហាញ បន្ទាប់បានបញ្ចេញរូបភាព នៅក្នុងផ្ទះបាយ បង្ហាញពីការដេកគ័រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងមានភាពទាក់ទាញថែមទៀត។ក្រោយពីបានឃើញបែបនេះ សបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា មិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសនោះទេ តែតារាស្រីរូបនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានដើររៀបចំផ្ទះសម្បែង ទទួលខុសត្រូវ ក្នុងនាមជាស្រ្តីមេផ្ទះ យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ ជាពិសេសនោះ ការដេក័រនៅខាងក្នុងផ្ទះ ពិតជាទាន់សម័យ សាកសមទៅនឹង អ្នកម្តាយសហសម័យថ្មីដូចជា តារាស្រី ឱក សុគន្ធកញ្ញា តែម្តង៕ប្រភព៖Khmerload

Related posts

Leave a Comment