ទ្រាំ.យូរហើយ!! សង្សារ នាយចឺម បោះស.ម្ដីឱ្យអ្នកចាំសើ.ច.យំស្នេ.ហាខ្លួន ឃើញហើយអ.ន់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់តាំងពីស្រឡាញ់គ្នារហូតមកដល់ពេលនេះ នាយចឺម និង គូស្នេហ៍ កាន់តែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែម ក្ដីស្នេហ៍យ៉ាងស្អិតល្មួត ថតរូបបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម បង្អួតក្រសែភ្នែកទស្សនិកជនជារឿយៗ ដោយក្នុងនោះមានមហាជនមួយចំនួនក៏បានជូនពរស្នេហាពួកគេទាំងពីរ តែមួយចំនួនទៀតក៏ចាំមើលទំនាក់ទំនង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្នេហាពួកគេទាំងពីរអាចបន្តបានយូរប៉ុនណា ព្រោះកន្លងមកមានការលើកឡើងថា នាយចឺម ជាបុរសព្រាននារី ខូចខិលរឿងស្រីញីជាដើម។នាយចឺម និង គូស្នេហ៍ដែលជាមេម៉ាយកូន ១ កាន់តែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែម ក្នុងនោះក៏នៅតែមានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបន្តបញ្ចេញយោបល់ចាំមើលស្នេហារបស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេអាចបន្តបានយូរកម្រិតណា ទោះបីជាកន្លងមក នាយចឺម តែងបង្ហាញចេតនាថាស្នេហាលើកទី ៤ នេះ ជាស្នេហ៍ចុងក្រោយរបស់នាយក៏ដោយ។ទ្រាំនឹងពាក្យបញ្ចើចបញ្ចើរយូរមកហើយ ពេលនេះ សង្សារ នាយចឺម ស្រាប់តែបង្ហោះសារមួយសំដៅឱ្យអ្នកចាំសើចយំស្នេហានាងយ៉ាងដូច្នេះថា ៖ «មនុស្សមួយចំនួនរង់ចាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មើលតែថ្ងៃអ្នកដទៃបែកគ្នា ឈ្លោះ.គ្នា នឹងអាងសើចយំ ហើយចូលចិត្តនិយាយថា «ចាំមើលវាបានម៉ាន»… បែបហ្នឹងជាទម្.ប់រហូតដល់គ្មានពេលរកក្ដីសុខឱ្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្លួនឯង ព្រោះរវល់ចំណាយពេលជាមួយជីវិតអ្នកដទៃពេក.. រឿងគេ ក្ដីសុខគេ ពេលវេលាគេ ជីវិតគេ គេបន្តដំណើរបានប៉ុនណា គេរស់នៅជាមួយនរណាបានប៉ុន្មានក៏ជាផ្លូវរបស់គេ ចូរប្រើពេលវេលាឱ្យមានតម្លៃ ហើយចេះសាទរនឹងក្ដីសុខអ្នកដទៃ ទើបអ្នកអាចរកក្ដីសុខឱ្យខ្លួនឯងឃើញ»៕ប្រភព៖ប្រជាប្រិយ

Related posts

Leave a Comment