កម្រណាស់!! មាតាដៃ១០០ ដើម្បីកូនស្រីរៀនសាលាល្អ ខំប្រឹងធ្វើការងារបែប…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក÷ ដូចពាក្យចាស់លោកថា គុណម្តាយធ្ង.ន់លើសប្រថពី កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ មហាជន ប្រិយមិត្តដែលជាអ្នកនិយមលេងបណ្តាញសង្គម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក បានផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ក្រោយបានឃើញរូបថតប៉ុន្មានសន្លឹករបស់អ្នកមីងម្នាក់មានមុខរបរជាអ្នកដើរទិញ និងរើសអេតចាយ ឈរជិតកូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រីក្នុងសម្លៀកបំពាក់សិស្សសាលាឯកជនល្អមួយ ក្នុងទឹកមុខញញឹមរហូតធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមនាំគ្នាស៊ែរព្រោងព្រាតតែម្តង។យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងរូបថត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នោះ បានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់អ្នកមីងជាម្តាយកម្សត់ ដើររើសអេតចាយបណ្តើរ បើករុឺម៉កទិញអេតចាយបណ្តើរ ដើម្បីសន្សំលុយទុកឲ្យកូនស្រីបណ្តូលចិត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានរៀនសាលាល្អ ដោយសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថាកូនស្រីនឹងមានអានាគតល្អ និងភ្លឺស្វាង។សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្រោយបានឃើញពីភាពខំប្រឹងរបស់អ្នកមីងជាម្តាយខាងលើរួចមក មានមហាជនដែលជាអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាចុចlike និងស៊ែរ អមដោយមិនលើកសរសើរពីទឹកចិត្តលះប.ង់ដ៏ធំធេងរបស់អ្នកមីងដើម្បីកូន៕

Related posts

Leave a Comment