ដំណឹងក្តៅៗ!! មេធំ Pfizer ប្រាប់ជម្រើសល្អបំផុត បើអនុវត្តបានមិនចាំបា.ច់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ ៤ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២នេះ យោងតាមការចេញផ្សាយដោយវេបសាយ Reuters លោក Albert Bourla ជា CEOក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំង Pfizer បានមានប្រសាសន៍ថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញរៀងរាល់រយៈពេល ៤ ទៅ៥ខែម្ដង វាមិនមែនជាការរៀបចំដែលល្អនោះទេ។ ក្រៅពីនោះ លោកបានបង្ហាញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជម្រើសល្អបំផុតមួយផងដែរគឺថា ​ការចាក់វ៉ាក់សាំងជាប្រចាំឆ្នាំតែម្ដង ទើបជាវិធីសាស្ត្រល្អប្រសើរក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរីករាលដាលវីរុសកូវីដ១៩នេះ។
បើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Bourla បានប្រាប់កាសែត Hebrew N12 News នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្តាច់មុខថា មធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការប្រយុ.ទ្ធប្រឆាំ.ង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នឹងកូវីដ១៩ គឺជាវ៉ាក់សាំងដែលអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងជារៀងរាល់ឆ្នាំ មិនមែនជាមួយនឹងការចាក់ដូសជំរុញជំរុញដែលទទួលបានរៀងរាល់៤ទៅ៥ខែនោះទេ។ លោកបានបន្ថែមទៀតថា ការចាក់វ៉ាក់សាំងម្ដងក្នុង១ឆ្នាំ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឱ្យមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយមនុស្សក៏ងាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រួលក្នុងការចងចាំថ្ងៃផងដែរ។គួរជម្រាបផងដែរថា ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានដាក់ចេញវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំ២០២០ លើការអនុម័តប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ ហើយនៅឆ្នាំ២០២១ វាបានក្លាយជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងតែមួយគត់ ដែលទទួលបានការការអនុម័តពេញលេញពី FDA ។ ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក៏ជាក្រុមហ៊ុន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែមួយគត់ដែលមានការអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ដូសជំរុញដល់អ្នកដែលមានអាយុពី១២ ទៅ១៧ឆ្នាំ សម្រាប់វ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩។ នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ Bourla ក៏បាននិយាយផងដែរថា Pfizer កំពុងធ្វើការលើវ៉ាក់សាំងដែលអាចប្រឆាំ.ងនឹងវីរុសបំប្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងផងដែរ៕ប្រភព៖Healthy Cambodia

Related posts

Leave a Comment