ដំណឹងរីករាយ!! ដើម្បីជួយទ.ប់.ស្កា.ត់ការរី.ក.រា.ល.ដា.លកាន់តែខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចិន បាន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ប្រទេសចិន នឹងបញ្ជូនក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជា ដើម្បីប្.រ.យុ.ទ្.ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។ ការបញ្ជូនក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណចិនមកកម្ពុជា​នេះ​ ត្រូវបានឯកភាពគ្នារវាងលោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល​ ជាមួយលោក Huang Luqi អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជាតិគ្រប់គ្រងឱសថបុរាណចិន។លោក ម៉ម ប៊ុនហេង បានចុះហត្ថលេខាជាមួយលោក Huang Luqi លើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបញ្ជូនក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណចិនប្.រ.យុ.ទ្.ធ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺកូវីដ-១៩មកកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២៥មករា ឆ្នាំ២០២២។​តាមការចុះផ្សាយរបស់ស្ថានទូតចិន​ប្រចាំកម្ពុជា លោក ម៉ម ប៊ុនហេង មានប្រសាសន៍ថា ៖ «ការបញ្ជូនក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណចិនមកកាន់កម្ពុជា នឹងជួយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងកិច្ចទ.ប់.ស្.កា.ត់ជំងឺកូវីដ-១៩ និងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍចំណងមិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជា»។ជាមួយនឹងគ្នានេះ លោក Huang Luqi ដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានជាតិគ្រប់គ្រងឱសថបុរាណចិន បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើកឡើងថា​ ចិននិងកម្ពុជា ជាប្រទេសជិតខាងល្អនឹងគ្នា។លោកបានបន្តរៀបរាប់ ដូច្នេះ៖ « ចាប់តាំងពីមានការ.ផ្ទុះ.ឡើ.ងនូវជំងឺកូវីដ-១៩មក ចិននិងកម្ពុជាបានពួតដៃគ្នាពុះពាររាល់ឧ.ប.ស.គ្គទាំងឡាយ បង្កើតបានជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ.ប់.ស្កា.ត់ជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ»។
បើតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជា ភាគីចិននឹងបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណចិនមកកាន់កម្ពុជា ដើម្បីប្.រ.យុ.ទ្ធប្.រ.ឆាំ.ងជំងឺកូវីដ-១៩ នឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បំពេញបេ.ស.ក.កម្មជាជំនួយវេជ្ជសាស្រ្តក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្រះកុសុមៈក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ។​លោក Huang Luqi បានបញ្ជាក់ថា៖ «ភាគីចិននឹងសម្រេចចិត្តបញ្ជូនក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តបុរាណចិនមកកាន់កម្ពុជា គឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់ក្នុងការអនុវត្តកុងសុងស៊ីសនៃថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរប្រទេស»។
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានជាតិគ្រប់គ្រងឱសថបុរាណចិនរូបនេះ ជឿជាក់ថា ក្រុមវេជ្ជសាស្រ្តចិន មិនត្រឹមតែជួយកម្ពុជា ក្នុងការប្រ.យុ.ទ្.ធ.ប្.រឆាំ.ងនឹង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺកូវីដ-១៩ប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យឱសថបុរាណរបស់កម្ពុជា ផងដែរ។​ លើសពីនេះទៅទៀត កិច្ចសហការដ៏ជិតស្និទនេះ នឹងចូលរួមចំណែកថ្មីក្នុងការកសាងសហគមន៍វាសនារួមរវាងចិននិងកម្ពុជា។សូមជម្រាបថា មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនព្រះកុសុមៈ គឺជាជំនួយឥតសំណងដែលចិនផ្តល់ឱ្យកម្ពុជា។ ក្រៅពីមន្ទីរពេទ្យនេះ ចិនក៏បានផ្តល់ជំនួយជាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនត្បូងឃ្មុំ និងជំនួយបច្ចេកទេស រួមទាំងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩​ជាច្រើន ឱ្យកម្ពុជាផងដែរ៕ ប្រភព៖Thmeythmey

Related posts

Leave a Comment