ព្រួ,យទៅព្រួ,យទៅហើយ!! តួលេខឆ្លងនៅតែខ្ពស់ ថ្ងៃនេះកម្ពុជាឆ្លងអូមីក្រុង៥៥៤ នាក់និងស្លា.ប់បន្ថែមចំនួន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងអូមីក្រុងថ្មិចំនួន ៥៥៤ នាក់ និងស្លា.ប់ចំនួន ១នាក់បន្ថែម។រយៈពេល៤ថ្ងៃចុងក្រោយនេះវីរុសកូវីដ១៩បានសម្លា.ប់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររហូតដល់ ៨នាក់រួចមកហើយ។កាលពីថ្ងៃទី២១ កន្លងមក លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់ស៊ាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស បានអំពាវនាវ ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្ថែមទៀត ដោយយើងឃើញថាចំនួនករ.ណីឆ្លងអូមីក្រុងមកដល់ពេលនេះមានចំនួនជាង ៥,៨០០ ករណីហើយ។ដោយលែកករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានកើនពី កើនឡើងពី១ខ្ទង់ ដល់៣ ខ្ទង់ក្រាស់បន្តិចដែលហើយ បើសិនមិនបន្តការទប់ស្កា.ត់វាទេ ខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់គិតថាអូមីក្រុង អាចកើនដល់ ៤ខ្ទង់​ឬ៥ ខ្ទង់ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ។លោកជំទាវបានបានបន្តថាអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវរួមគ្នាកាត់បន្ថ.យឱ្យបានជាអតិបរិមា នូវការជួបជុំគ្នា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទ្រង់ទ្រាយធំ អនុវត្តតាម វិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ០៣ការពារ និង០៣កុំ ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន និងចាក់វ៉ាក់ស៊ាំងឱ្យបានគ្រប់ចំនួន។ អូមីក្រុងជាវីរុសដែលមានការចម្លងលឿន រាល់ការជួបជុំតាមកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា អាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីជួបជុំសាសនា ឬឡើងគេហដ្ឋាន និងកម្មវិធីផ្សេងៗ សូមកាត់បន្ថយការជួបជុំតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន និងសូមត្រួតពិនិត្យកាតចាក់វ៉ាក់ស៊ាំង និងធ្វើតេស្តរហ័សមុនពេលចូលរួមកម្មវិធី ពិសេសការរក្សាគំលាត ដោយក្នុងមួយតុ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រៀបចំឱ្យភ្ញៀវអង្គុយតែ ៧ ឬ៨នាក់តែប៉ុណ្ណោះ។ដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីចូលរួមទ.ប់ស្.កាត់ការរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយ.ធំ នូវវីរុសបំប្លែងថ្មីនេះ៕ ប្រភព៖ Healthy Cambodia

Related posts

Leave a Comment