មេចមិនខ្លាំ.ងទៀត!! ទា.ហាន​រុស្ស៊ី​ម្នាក់បាន​ស្រក់​ទឹក​ភ្នែក ក្រោយពេលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចា.ប់បាន ហើយឱ្យទូរស័ព្ទតេទៅរកម្ដាយ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា …(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កងទ័ពរុស្ស៊ីវាយដណ្តើមយកទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនបានហើយ នៅក្នុងវីដេអូ​​មួយដែលបានបង្ហោះដោយ Daily Mail បាន​បង្ហាញ​ពី​ទាហាន​រុស្ស៊ី​ម្នាក់ ដែលកំពុង​​ផឹក​តែបណ្ដើរនិងស្រក់ទឹកភ្នែកបណ្ដើរ នៅពេលដែល​ពលរដ្ឋ​អ៊ុយក្រែន ​បាន​ទូរស័ព្ទ​ទៅ​ម្ដាយ​របស់​គាត់​ដើម្បី​ប្រាប់​គាត់​ថា ​គាត់​មិន​បានកើតអី​ទេ បើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីជាភាគីខាងអ៊ុយក្រែនបានចា.ប់ខ្លួនគាត់ក៏ដោយ។ពោលគឺទាហានរុស្ស៊ីម្នាក់នោះ បានសារភាពចុះចាញ់ ហើយរូបគេត្រូវបានពលរដ្ឋ និង​រថយន្ត​ជា​ច្រើន ចោមរោមនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះ។ ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងហូបនំ និងផឹកតែដែលពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានប្រគល់ឱ្យ ក៏មានស្រ្តីម្នាក់ទៀតបានឱ្យទូរស័ព្ទមក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ ដើម្បីទាក់ទងទៅម្ដាយប្រាប់ពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ ទើបបានជាគាត់អួលដើមក ហើយទ.ប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់តែម្ដងទៅ។ទាហានម្នាក់នោះមិន​បាននិយាយ​អ្វី ​ក្រៅ​ពីសម្រួលអារម្មណ៍នៅ​ពេល​គាត់ហូបនំ និង​ផឹកតែ ដែលពលរដ្ឋបានប្រគល់ឱ្យ​ ហើយ​បញ្ចប់​ការទូរស័ព្ទជាមួយម្ដាយ ដោយ​ការ​ថើប​ទៅ​កាន់​ម្ដាយ​របស់​គាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមវីដេអូដដែលនោះបានបង្ហាញថា រូបគាត់បានហូបនំ និងផឹកតែ ដូចជាមិនបានហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់រាប់ថ្ងៃមកហើយ។ គួរឱ្យដឹងដែរថា វីដេអូឃ្លីបនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានលេចចេញឡើយ នៅចំពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាទាហានរុស្ស៊ីខ្លះកំពុងបំផ្លាញរថយន្តខ្លួនឯង ហើយយល់ព្រមចុះចា.ញ់ ដែលបញ្ជាក់ថា ពួកគេមិនបានត្រូវការ.ស.ង្គ្រា.មរវាងប្រទេសទាំង ២ នោះទេ។ មានទាហានរុស្ស៊ីមួយចំនួនបានយំ និងត្អូញត្អែរពីការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ជាដើម៕ ប្រភព៖ ខ្មែរណូត

Related posts

Leave a Comment