ក្តៅៗ!! រុស្ស៊ី ថាស.ង្រ្គាមនុ.យក្.លេអ៊ែរមានតែនៅក្នុងផ្នត់គំនិតលោកខាងលិច, មិនមែនប្រជាជន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ម៉ូស្គូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី លោក ស៊ែរហ្គៃ ឡារ៉ូវ (Sergey Lavrov ) បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថា ពួកគេគួរតែ ប្រ.យ័.ត្ន.ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មហាអំណា.ចលោកខាងលិចស្តីពីស.ង្គ្រា.មនុយក្លេអ៊ែរ ហើយកុំ.ចោ.ទប្រកា.ន់រុស្ស៊ី។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារព័ត៌មាន RT នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។លោក ស៊ែរហ្គី ឡារ៉ូវ បានលើកឡើងពីការឃោ.សនាខុសប្រក្រតី និងវោសាស្រ្ត.ប្រ.ឆាំ.ង.រុស្ស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់ប្រមុខអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg និងប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក ចូ បៃដិន។លោកបន្ថែមថា «គ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់អ្នក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នយោបាយលោកខាងលិច ដែលពួកគេបន្តវិលទៅរកស.ង្រ្គា.មនុយក្លេអ៊ែរ។ វាមិនមាននៅក្នុង គំនិតរបស់យើងទេដូច្នេះយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប.ង្កហេ.តុបែបនេះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើមានស.ង្គ្រា.ម.ប្រ.ឆាំ.ងនឹងយើង អ្នកដែលមានផែនការទាំងនោះ គួរតែគិតអំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងបន្ទាប់»៕ ប្រភព៖ Fresh News

Related posts

Leave a Comment