ក្តៅៗតែម្តង!! រុស្ស៊ីប្រកាសរើសទា.ហា.នពីប្រទេសមួយនេះ ចូលជួយធ្វើស.ង្គ្រាមនឹងអ៊ុយក្រែន ឱ្យប្រាក់ខែចន្លោះពី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មី​ៗ​នេះ សារព័ត៌មាន​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ីរី បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ថា ប្រទេស​រុស្ស៊ី គឺ​កំពុង​ប្រកាស​រក​ទាហា.ន​ស៊ីរី​ណា ដែល​ជំនាញ​ក្នុង​ការ​ប្រយុ.ទ្ធ​ក្នុង​ស.ង្គ្រាម ដើម្បី​មក​ជួយ​ក្នុង​សង្គ្រា.ម​តតាំង​នឹង​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន។ សារព័ត៌មាន​ដដែល​ក៏​បាន​បន្ថែម​ទៀត​ថា ទាហា.ន​ស៊ីរី​ដែល​មាន​ជំនាញ​ទាំង​នោះ នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ចន្លោះ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពី ២០០ ដុល្លារ ទៅ ៣០០ ដុល្លារ ដែល​ឱ្យ​ទៅ​ឈរ​ជើង​ក្នុង​ប្រទេស​អ៊ុយក្រែន​រយៈពេល ៦ ខែ។តាម​ការ​ចេញ​ផ្សាយ​របស់​សារព័ត៌មាន Hindustan Times បាន​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឱ្យ​ដឹង​ថា មេ​ដឹកនាំ​រុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin ឥលូវ​នេះ​កំពុង​មាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​ទាហា.ន​ស៊ីរី ដែល​មាន​បទ​ពិសោធ និង​ ជំនាញ​ក្នុង​​ការ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រយុ.ទ្ធ ដើម្បី​ពួកគេ​អាច​ជួយ​កងទ័ព​រុស្ស៊ី​ក្នុង​ការ​កា.ន់​កា.ប់​លើ​បណ្ដា​ក្រុង​របស់​អ៊ុយក្រែន ដោយ​រួម​មាន​ទាំង​​រដ្ឋធានី កៀវ ផង​នោះ។គួរ​ឱ្យ​ដឹង​ដែរ​ថា ប្រទេស​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រុស្ស៊ី​បាន​ចុះ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ប្រទេស​ស៊ីរី តាំង​ពី​ឆ្នាំ ២០១៥ មកម្ល៉េះ ដើម្បី​ជួយ​រដ្ឋាភិបាល​ស៊ីរី​ប្រយុ.ទ្ធ​ប្រឆាំ.ង​ក្នុង​សង្គ្រា.ម​ស៊ីវិល ហើយ​ពេល​នេះ​ដែរ ខាង​ក្រុង​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម៉ូស្គូ (Moscow) ក៏​សង្ឃឹម​ថា ទាហា.ន​ជំនាញ​ៗ​របស់​ស៊ីរី អាច​នឹង​មក​ជួយ​រុស្ស៊ី​ក្នុង​ការ​កាន់កាប់​យក​រដ្ឋធានី កៀវ បាន៕ប្រភព៖ប្រជាប្រិយ

Related posts

Leave a Comment