ប្រាប់តៗគ្នាផង! បើឆាកដើមខែថ្មី តម្លៃប្រេងសាំងរៀងធ្លាក់ថ្លៃបន្តិចហើយ រីតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតនៅដដែរ

ហ្វេសប៊ុក៖ នៅមុននេះបន្តិច នាថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ នេះ យោងតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកផេក «ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Ministry of Commerce» បានប្រកាសពីថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយសម្រាប់លក់រាយ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ ដែលតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បានឲ្យដឹងដែរថា តម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ១ លីត្រ តម្លៃ ៥២៥០ រៀល ។ ចំណែកឯប្រេងម៉ាស៊ូតវិញ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានតម្លៃ ៥៣០០ រៀល ក្នុង ១ លីត្រ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុន យើងឃើញថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានៅសប្តាហ៍នេះ ចុះថ្លៃជាងសប្តាហ៍មុនចំនួន ៥០ រៀល ដែលកាលពីសប្តាហ៍មុន តម្លៃសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៥៣០០ រៀល ក្នុង ១ លីត្រ ។ ដោយឡែក ចំណែកឯតម្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតវិញ ឃើញថាមានតម្លៃថេរដូចទៅនឹងសប្តាហ៍មុនគឺ ថ្លៃប្រេងម៉ាស៊ូត មានតម្លៃ ៥៣០០ រៀលក្នុង ១ លីត្រ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះ សូមអានសេចក្តីលម្អិតខាងក្រោមនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Ministry of Commerce

Related posts

Leave a Comment