ខ្លោចចិត្តណាស់ ក្រោយឃើញរូបភាពមួយសន្លឹករបស់ Tangmo ឈរកណ្តាលទន្លេ រុំក្រណាត់បិទមុខ អ្នកគាំទ្រធ្វើទាមទាររកយុត្តិធម៌

ថៃ៖ កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២ នាម្សិលមិញនេះ អ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត មានការចែកចាយរូបភាពមួយសន្លឹក ដ៏ក្រៀមក្រំរបស់តារាចសម្តែងស្រី Tangmo Nida ដែលបានបាត់បង់ជីវិត ក្រោយពីជួបរឿងអាក្រក់ធ្លា.ក់ពីលើទូក ។ នៅចំកណ្តាលទន្លេចៅផាយ៉ា ក្រោមស្ពានរ៉ាមពណ៌សស្រដៀងនឹងស្បៃសំពត់ ចងគ្របក្បា.លរបស់នាង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងរូបភាពមួយសន្លឹកនេះផងដែរ ក៏បានសរសេរជាអសក្សរ យុត្តិធម៌សម្រាប់ Tangmo និង Tangmo ត្រូវមានយុត្តិធម៌ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយឃើញរូបភាពមួយសន្លឹកនេះហើយ ក៏មានមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមិត្តជាច្រើនដូចៗគ្នា ដោយមានអ្នកខ្លះមានការរំជួលចិត្តជាខ្លាំង ព្រោះមនុស្សបានស្លា.ប់ហើយមិនអាចនិយាយបាននោះ ឡើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment