ពេលវេលាលឿនខ្លាំងណាស់! ធ្មេចបើកៗ មួយរយៈប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះ ឡុង លីគ័ង ប្រែរប្រួលធំសន្ធឹក

ភ្នំពេញ៖ វាជាការពិត សព្វថ្ងៃ តារាវ័យក្មេង ដែលជា អតីតបេក្ខជនកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia ឡុង លីគ័ង តែងតែទទួលការចាប់អារម្មណ៍ តាមរយៈបទចម្រៀងចេញមកហូរហែរ ជាមួយសន្ទុះប្រជាប្រិយភាព គួរឲ្យកត់សម្គាល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែល បើតាមរយៈ រូបសម្រស់របស់តារាប្រុសវ័យក្មេងក៏ប្រែប្រួលខ្លាំងគួរសម ជាកស្តែង នៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ ឡុង លីគ័ង បានធ្វើការបង្ហោះ រូបភាព ២ សន្លឹក ថតជាមួយ តារា វី ឌីណែត កាលពី ២០១៨ ប្រៀងនឹង នាពេលបច្ចុប្បន្ន ២០២២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ​ គេត្រូវបាន កត់សម្គាល់ថា កម្ពស់ កាលចូលច្រៀងដំបូងហើយ ពេលនេះស្ទើរប្រែប្រួលខ្លាំង ក៏ដូចជារូបសម្រស់ ដោយក្នុងនោះ កម្ពស់កាលពី ២០១៨ ត្រឹមតែ កតារា វី ឌីណែត តែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែ ដល់ឆ្នាំ ២០២២ ឡុង លីគ័ង បែរជាលូតខ្ពស់ ធំឡើង ខ្ពស់ជាតារាស្រីនេះតែម្តង ដោយ តារាប្រុសរូបនេះ ក៏បាន បង្ហោះខ្លឹមសារដូច្នេះថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2018 Vs 2022 តាមទាន់កំពស់បងណែតហេីយ​ នៅឡេីយភាពជោគជ័យ​ មិនទាន់អាចធ្វេីបានដូចបងស្រី​ តែទោះជាយ៉ាងណា​ ប្អូននឹងខិតខំបន្តទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment