ភ្ញាក់ព្រឺត! អីយ៉ា មាស នីតា ចូលរួមប្រឡងចម្រៀងក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol បើនិយាយពីទឹកដមសំឡេង ឆក់យកបេះដូងគណៈកម្មការ រួចសរសើរពេញៗមាត់…(មានវីដេអូ)

ពិតណាស់ ក្នុងសប្ដាហ៍ទី ១ នៃ កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី ២ វគ្គ Judge Audition បានធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រវិស័យចម្រៀងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនជាមួយការបង្ហាញខ្លួន ក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់បេក្ខភាពជាច្រើនសុទ្ធសឹងតែមានចំណុចខ្លាំងបកស្រាយចម្រៀងទាក់ចិត្តគណៈកម្មការ និងអាចទៅកាន់វគ្គបន្តទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែក វគ្គ Judge Audition ក្នុងសប្ដាហ៍ដំបូងនេះដែរ អ្វីដែលកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀត ក្រោយពីឃើញ កញ្ញា មាស នីតា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នក Cover បទ «ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេក» ជាបទចម្រៀងផ្ទុះការគាំទ្រខ្លាំងពីមហាជនកាលពីថ្មីៗកន្លងទៅ ដែលនាងក៏ជាបេក្ខភាពនៃកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកនេះដែរ ដោយកំពុងតែធ្វើឱ្យមហាជន ជាពិសេសអ្នកគាំទ្របទ Cover របស់នាងបានបង្ហាញការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់រូបនាង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះដែរ អ្នកច្រៀង Cover ដ៏ល្បីរូបនេះ បានលើកយកបទ «ខ្លាចឃ្លាត» ដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពដល់កណៈកម្មការក្នុងការប្រឡងវគ្គនេះ ដែលនាងពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងរហូតធ្វើឱ្យគណៈកម្មការទាំងបួនមានការភ្ញាក់ផ្អើល និងសរសើរពេញៗមាត់ ដោយអាចឱ្យនាងឆ្លងទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment