ផេនខេក បានទម្លាយសាច់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែល គង់ ចាន់ស្រីមុំ ធ្លាប់ឲ្យខ្លួនដល់ទៅ….(មានវីដេអូ)

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ដូចដែរដឹងស្រាប់ហើយថា តារាស្រី គង់ ចាន់ស្រីមុំ សព្វថ្ងៃនេះ កំពុងក្លាយជា តារាផ្ទុះប្រជាប្រិយភាពខ្លាំង ក្នុងវិស័យសិល្បៈ មិនតែប៉ុណ្ណោះ មហាជនក៏ស្គាល់ថា រូបនាងមានលុយចាយមិនខ្វះឡើយ ខណៈក្នុងកណ្តាប់ដៃ មានជំនួញរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាប្រចាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទុយទៅវិញ ពេលមនុស្សជិតស្និទ ដូចជា តារាស្រី ផេនខេត ជួបបញ្ហាបំណុលត្រឹម ១៥ម៉ឺនដុល្លារសោះ ហេតុអ្វី តារាស្រីរូបនេះ មិនព្រមជួយ បែរជំនួសមកជា ការបញ្ចេញមុខLive ជាមួយ ផេនខេត សុំឲ្យម្ចាស់បំណុល លើកលែងការប្រាក់ឲ្យទៅវិញ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តួយ៉ាង ក្រោយផ្ទុះមន្ទិលនេះ ឥតស្កប់ស្កល់នោះ រូបនាងបានបង្ហើបថា មិនមែនអត់ជួយទេ គឺជួយរួចរាល់ហើយ គ្រាន់តែពេលត្រូវជួយ មិនចាំបាច់បង្ហោះប្រាប់គេឯងតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរ ហួសពីស្និទស្នាល យ៉ាងណាមិញ សំណួរនេះនៅតែជាចម្ងល់បងប្អូនម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀត ចុងក្រោយ តារាស្រី ផេនខេត ព្រមទម្លាយសាច់ប្រាក់គោលៗធំៗ របស់តារាស្រី គង់ ចាន់ស្រីមុំ ធ្លាប់ឲ្យខ្លួន ស្តាប់ហើយ អ្នករិះគន់ ស្រឡាំងកាំងតែម្តង ដោយ ផេនខេត បង្ហើបថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើចង់ដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនោះ តោះទៅមើលរូបភាពខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment