បន្ទាន់ខ្លាំង! សម្តេច ហ៊ុន សែន សម្រេចបិទសាលារៀនទាំងអស់ រយះពេល២ សប្តាហ៍ នៅរាធានី ខេត្តដែលមានការឆ្លងខ្លាំងចំនួនពីរគឺ….

តាមរយៈសារជាសំឡេងពិសេសបន្ទាន់ របស់សម្តេច ហ៊ុន សែន ដែលផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋនាយប់ថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នេះថា សម្ដេចបានសម្រេចបិទសាលារៀនទាំងអស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពញ និង ខេត្តកណ្តាល រយៈពេល ២ សប្ដាហ៍ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការសម្រេចបិទសាលារៀននេះ គឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ៕

Related posts

Leave a Comment