បន្ទាន់បំផុត ! បង្ហាញមុខសញ្ញាមនុស្ស ៤ ក្រុម ពាក់ព័ន្ធអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ អ៊ឹម សុភី នៅអ្នកលឿងខេត្តព្រៃវែង…

នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសបន្ទាន់ជម្រាបដល់សារធាណជន និង បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង ជាពិសេសដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ឈ្មោះ អ៊ឹម សុភី ដែលបានរកឃើញវិជ្ជាមានកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១​​ កន្លងទៅនេះ សូមអញ្ចើាញទៅពិនិត្យសុខភាព និង យកសំណាកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមសេចក្តីប្រកាសបានបន្ថែមថា អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ខាងលើ គឺជាគ្រូពេទ្យបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកអ្នកលឿង និង ជាម្ចាស់មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និង សម្ភព អ៊ឹម សុភី ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង ។

សូមអានសេចក្តីលម្អិតខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment