ម្នាក់ឯងក៏បាន! ស្ត្រីម្នាក់ថត Pre-Wedding​ ម្នាក់ឯង ក្រោយគូដណ្ដឹងរត់ទៅរកសង្សារចាស់វិញ…

ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះ​ Jannah ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី មានគម្រោងរៀបការនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ ដោយបានពិភាក្សារៀបចំ ទីតាំង ការថតរូប Pre-Wedding រួចរាល់អស់​ទៅហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ គូដណ្ដឹងរបស់នាងបានផ្ដាច់ពាក្យ​វិញភ្លាមៗ ហើយរត់​ទៅរកសង្សារចាស់របស់គេវិញ ទុកឲ្យនាង នៅដោះស្រាយបញ្ហាតែម្នាក់ឯងគួរឲ្យអាណិតបំផុត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការ​បញ្ជាក់ Jannah បាននិយាយថា ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាងនៅតែរឹងមាំជានិច្ច​ នាងអាចដោះស្រាយវាបាន ទើបនាងសម្រេចចិត្ត​ថតរូប Pre-Wedding តែម្នាក់ឯង ទោះបីមិនមានកូនកម្លោះក៏ដោយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពរឹងមាំរបស់នាង បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើន នាំគ្នាកោតសរសើរ ព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តនាងថា​ មិនយូរមិនឆាប់ នាងប្រាកដជាជួបគូស្នេហ៍ពិតជាក់ជាមិនខាន ៕

Related posts

Leave a Comment