ដំណឹងបន្ទាន់ អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ វ័យ ៤៦ ឆ្នាំថ្មីម្នាក់ទៀតបានទទួលមរណភាព នាល្ងាចនេះសរុបពីនាក់ហើយនៅថ្ងៃនេះ…

តាមរយៈសារព័ត៌មាន Fresh News បានឱ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះថា មានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ម្នាក់ទៀត អាយុ ៤៦ ឆ្នាំ នៅសង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យ ទៅកាន់សារព័ត៌មានខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថា សពអ្នកជំងឺវ័យ ៤៦ ឆ្នាំ ខាងលើជាជនជាតិខ្មែរ និង បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយមិនមានជំងឺគួបផ្សំឡើយ ។ សពមានទីលំនៅនាសង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ៕

Related posts

Leave a Comment