ក្តៅៗ ! ហាង KOI សាខា Eden Garden បានផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវធ្វើតេស្ត និងធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំនួន១៤ ថ្ងៃទាំងអស់គ្នា

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ ខយតេ បានជូនដំណឹងឲ្យអតិថិជនបានដឹងថា យើងខ្ញុំសម្រេចចិត្តបិទ ខយ សាខា អុីដេន ហ្គាដេន (EDEN GARDEN) ជាបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទីជូនដំណឹងនេះតទៅ ដើម្បីការពារបុគ្គលិក និងអតិចិជនគ្រប់រូប ដោយយើងខ្ញុំបានឲ្យបុគ្គលិក ធ្វើតេស្ត និងធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ ថ្ងៃ ដើម្បីបន្តតាមដានសុខភាព ។

សូមបញ្ជាក់ថា មកដល់ពេលនេះ ពុំមានបុក្គលិកខយណាម្នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះឡើយពួកយើងគ្រាន់តែបិទដើម្បីបង្ការ និង ការពារប៉ុណ្ណោះ ។ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងនៅខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment