ដំណឹងល្អ ! ឆាប់ៗខាងមុខនេះ កម្ពុជានឹងមានម៉ាស៊ីតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ទំនើប សមត្ថភាពតេស្តរហ័ស

នៅថ្ងែទី ២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តាមរយៈលោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ៗថា ម៉ាស៊ីនខ្នាតធំមួយគ្រឿងជាជំនួយរបស់មិត្តចិននឹងមកដល់កម្ពុជាយើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ឱ្យបានលឿន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «ក្រុមជំនាញការនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននឹងមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ ខាងមុខនេះ ដើម្បីរៀបចំដំឡើងម៉ាស៊ីតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះការពិនិត្យសំណាកនៅខេត្តក្បែរៗនេះដូចជា កែប កំពត ជាដើម នឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ហើយនៅចំពោះមុខនេះ យើងមានម៉ាស៊ីធំៗ ៣ នឹងត្រូវធ្វើការដំឡើង ហើយនៅចុងខែមេសា យើងនឹងអាចដំណើរការព្រមគ្នាតែម្តង» ៕

ប្រភព ៖ ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ

Related posts

Leave a Comment