អ្នកខ្សោយបេះដូងហាមមើល ! គ្រូពេទ្យខ្មែរ រកឃើញដង្កូវ ជាង ១០០ ក្បាល ក្នុងច្រមុះអ្នកជំងឺម្នាក់ (វីដេអូ)

នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sambo Heng បានបង្ហោះសារ ជាមួយរូបភាព និង វីដេអូ ឱ្យបានដឹងថា គ្រូពេទ្យបានរកឃើញដង្កូវជាង ១០០ ក្បាល នៅក្នុងច្រមុះអ្នកជំងឺម្នាក់ នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈរូបភាព និង វីដេអូ បានបង្ហាញឱ្យឃើញពីសកម្មគ្រូពេទ្យ ដកដង្កូវពីរន្ធច្រមុះពីអ្នកជំងឺ ម្ដងមួយៗគួរឱ្យញញើត ដែលក្នុងនោះគេឃើញថា ដង្កូវទាំងនោះរស់នៅកប់ខ្លួនយ៉ាងជ្រៅ នៅក្នុងរន្ធច្រមុះអ្នកជំងឺ ដែលផ្ដល់ផលពិបាក សម្រាប់គ្រូពេទ្យក្នុងការយកចេញ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ គ្រូពេទ្យពុំបានបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺឡើយ ហើយក៏ពុំបានបញ្ជាក់ផងដែរថា នេះគឺជាជំងឺអ្វី ឬក៏មកពីបញ្ហាអ្វី ដោយលោកគ្រាន់តែណែនាំឱ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាអនាម័យ ដោយរស់នៅស្អាត និង បរិភោគស្អាតទាំងអស់គ្នា ៕

Related posts

Leave a Comment