គំរូមែន! រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្រកាសហាមឃាត់លក់គ្រឿងស្រវឹងដាច់ខាត ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ….

នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការមួយចំនួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាល ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ រដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ឱ្យបានដឹងផងដែរថា ការលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ ត្រូវហាមឃាត់ជាដាច់ខាត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះផងដែរ ចំពោះពិធីជួបជុំផឹកស៊ី រាំកំសាន្ត ជប់លៀង ខារ៉ាអូខេ ប្រគុំតន្ត្រី ការលេងល្បែងកំសាន្ត និងការចល័តមកដាក់តាំងលក់ទំនិញ ត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាត ទោះក្រោមរូបភាពណាក៏ដោយ ៕

Related posts

Leave a Comment