មានរឿងទៀតហើយ !! ប្រកែកគ្នាបែកផ្សែង ធ្វើអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយប្រពន្ធលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ចោតថាលោក…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កាលពីពេលកន្លងទៅប្រហែលជាប្រិយមិត្តប្រាកដជាបានដឹងហើយរឿងរាវ រកាំរកុះរវាងលោកសុវណ្ណរិទ្ធីនិងភរិយា តែយ៉ាងណាមិញរឿងរ៉ានោះក៏មិនទាន់ចប់ដាច់ស្រាច់នៅឡើយទេ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី០៨ ខែកកដ្កា ឆ្នាំ២០២១ ស្រាប់តែមានករណីជ.ម្លោះ​​ គ្នាម្តងទៀតដែលធ្វើអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹងនឹងនេះដែរ ដោយប្រពន្ធលោកសុវណ្ណ រិទ្ធី មកបង្កររឿងដល់មុខផ្ទះលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី ដោយមានហេតុផលថា លោកបានដឹកស្រីដោយឃើញស្បែកជើងនៅឡានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរ ប្រពន្ធលោក សុវណ្ណ រិទ្ធី បានទា ញកាំ. បិ ត មកកា. ប់លើឡាន Mercedez CLA របស់លោក ដល់ថ្នាក់ខ្ទេចស្ដុប និងទ្វារ ហើយនិងមានការជេរប្រទេចយ៉ាងខ្លាំងពីប្រពន្ធ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Read More