រីករាយណាស់ ! ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីនៅកម្ពុជា ខណៈអ្នកជំងឺ៥នាក់បានជាសះស្បើយ

(ភ្នំពេញ)៖ ២ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយ ដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនៅកម្ពុជា ទាំងករណីនាំចូល និងករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ថា មិនមានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីនោះទេ មានតែអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺនេះចំនួន ៥នាក់។

Related posts

Leave a Comment