ស៊ែរបន្ត!! អាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយស្រី ចុះត្រួ.តពិនិ.ត្យការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិ ទទួលភ្ញៀវទេសចរ​ចុង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សៀមរាប៖ អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី លោក ឃឹម ហ្វីណង់ ដឹកនាំគណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុក ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលភ្ញៀវទេសចរ ដែលនឹងមកលេងក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីក្នុងពេលចុងឆ្នាំនេះ។លោក ឃឹម ហ្វីណង់ បញ្ជាក់ថា ក្នុងនាមជាស្រុកទេសចរណ៍ រៀងរាល់ពេលមានកម្មវិធីបុណ្យទានឬព្រឹត្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការណ៍នានាគឺជាឱកាសផង និងជាការប្រុងប្រយ័.ត្នផង ដែលទា.មទារឱ្យមានការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុន ដើម្បីប.ញ្ចៀសហា.និភ័.យនានាជា.យថាហេ.តុ ជាពិសេសនៅលើការងារក.កស្ទះចរាចរណ៍ សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ និងការគ្រប់គ្រងលើប.ញ្ហាអនាម័យសំរាមតែម្តង។លោក ឃឹម ហ្វីណង់ ក៏បានដឹកនាំក្រុមការងារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៃការរៀបចំនៅក្នុងភូមិព្រះដាក់ ដែលបងប្អូនសហគមន៍នៅទីនោះគ្រោងរៀបចំកម្មវិធី«ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារជនបទ» រយៈពេល៣យប់៣ថ្ងៃ នាពេលបុណ្យឆ្លងឆ្នាំខាងមុខនេះ។ គណៈបញ្ជាការឯកភាពស្រុកនឹងដាក់ឱ្យមានទីបញ្ជាការស្រាលមួយនៅជាប់នឹងកន្លែងប្រារព្ធពិធី ដើម្បីធ្វើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍ សម្របសម្រួលគ្រប់រូបភាព និងធានាឱ្យបាននូវការគោរពតាមវិធានសុវត្ថិភាពសុខាភិបាល ព្រមទាំងមានការត្រៀមឡានទឹក និងឡានពេទ្យដើម្បីស.ង្គ្រោះបឋមផងដែរ។អភិបាលស្រុកបន្ទាយស្រី បញ្ជាក់ថា កម្មវិធី«ពិព័រណ៍ម្ហូបអាហារជនបទ»នេះនឹងធ្វើឡើងនៅលើកំណាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ភូមិព្រះដាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ្ទាល់តែម្តង ដោយក្រុមការងារនឹងមានរៀបចំផ្លូវវាងដូចមានភ្ជាប់នៅក្នុងផែនទីគំនូសបង្ហាញផងដែរ៕ប្រភព៖Khmerload

Related posts

Leave a Comment