ផ្អា.កហើយ!! អា.ជ្ញាធរប្រកាសផ្អា.កចរាចរណ៍យានយន្ដគ្រប់ប្រភេទលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ រយៈពេល…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់ត្រឡាច ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយតាមរយៈរដ្ឋបាលខេត្ដកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ បានឲ្យដឹងថា អាជ្ញាធរបានសម្រេចផ្អា.កបណ្ដោះអាសន្នចំពោះយានយន្ដគ្រប់ប្រភេទ ធ្វើចរាចរណ៍លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ចាប់ពីចំណុច PK52+700 ដល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

PK52+960 នៅចំណុចភូមិសាលាលេខ៥ ឃុំអូរឫស្សី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង។តាមការបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹង ការសម្រេចផ្អា.កនេះ គឺ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានរយៈពេល ២ ខែ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ តទៅ។ ខណៈការសម្រេផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នខាងលើ ធ្វើឡើងដើម្បីងាយស្រួល JICA

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ជប៉ុន) ធ្វើការជុសជុលកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥។ ហើយនៅក្នុងពេលក្រុមការងារ JICA ជុសជុលរួចរាល់នឹងបើកឲ្យចរាចរណ៍ឡើងវិញធម្មតា។យ៉ាងណាដើម្បីសម្រួល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងការធ្វើដំណើរ កុំឲ្យមានការស្ទះចរាចរណ៍ អាជ្ញាធរ បានធ្វើការបង្វែផ្លូវធ្វើដំណើរតាមការចង្អុលបង្ហាញស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ របស់សម.ត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ និងក្រុមការងារ។ ដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូន ដែលមានបំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ត្រង់ទីប្រជុំជន ផ្សារសាលា៥ ទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មាន៕ប្រភព៖Business Cambodia

Related posts

Leave a Comment