ផ្ទុះទៀតហើយ!! សឹកហើយថ្មីៗ ឥឡូវបានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយសង្ស័.យថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីឆ្នាំ ២០២១​ កន្លងទៅបានផ្អើលផ្ទុះបណ្តាញសង្គមថៃម្តងហើយ ដោយសារតែមានព្រះសង្ឃថៃចំនួនពីរអង្គបានអង្គុយឡាយលក់អីវ៉ាន់តាមអនឡាញ ដែលធ្វើឱ្យមានការភ្ញា.ក់.ផ្អើ.លពីសំណាក់មហាជន ព្រមទាំងមានការ.រិះ.គ.ន់យ៉ាងចាស់ដៃនោះ។យ៉ាងណាមិញ មកទល់ពេលនេះ មានព្រះសង្ឃមួយអង្គឈ្មោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Praiwan ក្នុងចំណោមនោះបានសឹកមកហើយ ប៉ុន្តែអតីតសង្ឃរូបនេះ នៅតែធ្វើឱ្យមានព័ត៌មានភ្ញា.ក់.ផ្អើ.លល្បីនៅលើបណ្តាញសង្គមមិនតិចនោះទេ។ជាពិសេសថ្មីនេះៗ អ្វីរឹតតែធ្វើឱ្យគេភ្ញា.ក់.ផ្អើ.លនោះ ចាប់តាំងពីសឹកចាកសិក្ខាបទមក គេឧស្សាហ៍ឃើញអតីតសង្ឃរូបនេះ តែងតែផុសរូបមានកាយវិការស្និទ្ធស្នាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រមទាំងប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ជានិច្ច ដែលធ្វើឱ្យមហាជន.ផ្ទុះ.ការសង្ស័យថា នេះគឺជាទំនាក់ទំនងស្នេហាភេទដូចគ្នាតែម្តង។ក្នុងនោះ ដោយសារតែមាន.ផ្ទុះ.ចម្.ង.ល់.ខ្លាំង..ពេក Praiwan ក៏បានចេញមុខមកបកស្រាយថា បុរសដែលខ្លួនបានផ្អែមល្ហែមជាមួយនោះ តាមពិតគឺជាប្អូនប្រុស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលរាប់អានគ្នាធម្មតានោះទេ ដោយគេជាជនជាតិកូរ៉េមករស់នៅប្រទេសថៃមួយឆ្នាំហើយ ហើយបានស្គាល់គ្នានៅហាងអាហារមួយកន្លែង រួចខ្លួនក៏បានសុំ Facebook និង Line របស់គេមក ព្រោះតែចង់រាប់អាន តែយូរៗទៅក៏សិ្នទ្ធគ្នាដូចសព្វថ្ងៃនេះឯង ម៉្យាងខ្លួនក៏ជួយបង្រៀនភាសាថៃដល់គេផងដែរ។យ៉ាងណាមិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះជាខាងអតីតសង្ឃចេញមុខបកស្រាយយ៉ាងណាហើយក្តី ក៏មហាជនមួយចំនួននៅតែមិនជឿឡើយ ហើយគេក៏បាន.រិះ.គ.ន់យ៉ាងចាស់ដៃថែមមួយតង់ទៀតថែមទៀតផង៕ ប្រភព៖ ប្រជាប្រិយ

Related posts

Leave a Comment