អាសូរ!​ កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាង៨០នាក់នៅតាកែវ មានរឿងកើតឡើង…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅឃុំពពេល ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ បានដួលសន្ល.ប់ជាបន្តបន្ទាប់៨៦នាក់។ អធិការរងស្រុកត្រាំកក់ សង្ស័.យករ.ណីនេះ កើតឡើងដោយសារកម្មករមាន សុខភាពខ្សោយ ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី៣រួច រួមជាមួយក្លិនថ្នាំចេញពីស្បែកកាបូប។លោក ចេង ចន្ត្រា អធិការរងស្រុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រាំកក់បានឲ្យដឹងថា កម្មករក្នុងរោងចក្រហាធ័រ ទើបតែចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩លើកទី៣ កាលពីចុងសប្ដាហ៍មុន។ បន្ទាប់មកពី ចាក់វ៉ាក់សាំងរួម ពួកបន្តធ្វើការ ទើបថ្ងៃទី៨កុម្ភៈនេះ ដួលសន្ល.ប់ជាបន្តបន្ទាប់។ «អ្នកសន្.លប់ទាំងនោះ មាន៨៦នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗ ព្រោះពួកគេសុខភាពខ្សោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ ចាក់វ៉ាក់សាំងរួម មិនបានសម្រាកទើបទៅជាបែបនេះ»។ នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោក ចេង ចន្ត្រា ដោយបន្តថា សម.ត្ថកិ.ច្ចនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនៅរោងចក្រហាធ័រនោះបន្តទៀត។ ចំណែក អ៊ូច អេម អធិការរងស្រុកត្រាំកក់សង្ស័.យថា ការដួ.លសន្.លប់នេះ គឺដោយសារក្លិនថ្នាំចេញពី ស្បែកកាបូប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងរោងចក្រ ព្រោះមានអ្នកសន្ល.ប់និងឈឺក្បា.លមិនស្រួលខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់។ យ៉ាងណា សមត្ថកិច្ចបានចុះអន្.តរា.គមន៍ ជួយស.ង្គ្រោះកម្មករទៅមន្ទីរពេទ្យអង្គការ ឯកជន និងរដ្ឋ ជាច្រើនន្លែងក្នុងស្រុកដោយសារកម្មករមានចំនួនជាង៨០នាក់។ «យើងសង្ស័.យថា ករ.ណីសន្ល.ប់នេះ អាចមកពីថ្នាំដែលចេញពី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្បែកកាបូបក្នុងរោងចក្រ ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបន្តពិនិត្យលើករណីនេះ និងណែនាំភាគីរោងចក្របន្ថែមទៀត»។ នេះជាការលើកឡើងរបស់លោក អ៊ូច អេម។ អធិការរងទាំងពីរូបអះអាងថា រោងចក្រផលិតកាបូបនេះ កន្លងមកពុំដែលមានកម្មករដួលសន្.លប់ឡើយ។ ចំណែក កម្មករដែលសន្ល.ប់កាលពីព្រឹក បានធូរស្រាលហើយ ប៉ុន្តែបន្តសម្រាកនៅមន្ទីរបន្ថែមទៀត ដើម្បីតាមដានសុខភាព៕ប្រភព៖ថ្មីៗ

Related posts

Leave a Comment