ពូទីនប.ញ្ហាធំហើយ!! អ្នកវិភាគជំនាញសុខភាពសង្ស័.យលោក ពូទីន មានជំងឺ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេលនេះ មានសង្រ្.គាមរវាងអ៊ុយក្រែន និងរុស្ស៊ី កំពុងតែក្តៅខ្លាំង។ហើយមានប.ញ្ហាមួយទៀត ដែលមហាជនចំណាប់អារម្មណ៍ គឺសុខភាពរបស់លោក
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន​ តែម្តង។ តាមសារព័ត៌មានអន្តជាតិ The Sun បានចុះផ្សាយថា លោកពូទីន ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា ធ្លាប់ធ្វើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការវះ.កា.ត់ជំ.ងឺម.ហា.រីក និងមានជំងឺ Parkinson ឬជំ.ងឺខួរ.ក្បាល។” តើលោកពូទីន កំពុងតែមានជំងឺខួរក្បាលមែនទេ?តាមប្រវត្តិវិទូ និងអ្នកវិភាគ
នយោបាយលោក Valery Solovei បានបញ្ជាក់អះអាងថា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក វ្ល៉ាឌីមៀ ពូទីន កាលនៅឆ្នាំ ២០២០ ធ្លាប់ធ្វើការ.វះ.កាត់ព្យាបាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺម.ហារីក និងមានរោ.គ​សញ្ញា​​ជំងឺ​ខួរក្បាលផងដែរ។ យោងតាមខ្សែ​វីដេអូ​របស់​លោក ពូទីន ហាក់ដូចជា​បង្ហាញ​ពី​ជើង​របស់​លោក​ធ្វើ​ចលនា​ឥត​ឈ.ប់ឈរ ហើយ​ម្រាម​ដៃ​របស់​លោក​ញ័រៗ ហើយគាត់​ហាក់​ដូច​ជា​មាន​ការ​ឈឺ.​ចាប់ ​ពេល​គាត់កាន់​ដៃ​ជើងនៅ​លើ​កៅអីកំពុងតែអង្គុយ។ហើយលោក Solovei បាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និយាយថា “ ខ្ញុំមិនមែនជាវេជ្ជបណ្ឌិតទេ ប៉ុន្តែវាជាការវិនិច្ឆ័យគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍លើកាយវិការតាមផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត។ ហើយការវិភាគបែបនេះ ក៏មិនធ្វើខ្ញុំឱ្យមាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សិទ្ធក្នុងក្រមសីលធម៌ក្នុងការបង្ហាញពីប.ញ្ហាទាំងនេះដែរ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអានឹងស្លា.ប់។តើជំងឺ Parkinson ជាអ្វី? យោងតាមសារព័ត៌មាន National Institute on Aging (NIA) បានបញ្ជាក់ថា Parkinson ជាជំងឺខួរក្បាលដែលមានរោ.គសញ្ញារាងញ័រ រាងរឹង ពិបា.កដើរ និងនិយាយជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយវាអាចនាំឱ្យមានជំងឺសរសៃប្រសាទខួរក្បាលផងដែរ។ និងតាមសារព័ត៌មាន The Sun បានបញ្ជាក់ថា វាជាជំងឺរោ.គសញ្ញាផ្លូវចិត្ត រួមទាំងជំងឺធ្លា.ក់ទឹក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចិត្ត ការគេងមិនលក់ និងការចុះខ្សោយនៃការយល់ដឹងថែមទៀត។ហើយវិមានក្រឹមឡាំងបានចេញការបដិសេ.ធយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការអះអាងដែលថា លោកពូទីនមានជំងឺ Parkinson នេះ។ ហើយអ្នកនាំពាក្យលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថា”លោកពូទីនមានសុខភាពល្អ”៕ ប្រភព៖Healthy Cambodia

Related posts

Leave a Comment