ប្រសើរណាស់ណាស់ប្រេ ងអាចចុះថោ ក! រុស្សីគ្រោងនឹងបង្កើតរោងចក្រចម្រា ញ់ប្រេ ងនៅ ប្រទេសកម្ពុជា..

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនរុស្សីមានបំណងវិនិយោ គក្នុងវិស័យប្រេ ងនិងឧ.ស្ម័ ន រួម ទាំង ការបង្កើតរោងចក្រចម្រា ញ់ប្រេ ងកា ត នៅប្រទេសកម្ពុជា។
ក្នុងជំនួបរវាង លោក ស៊ុយ សែម រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល ជាមួយលោក អាណាតូលី បូរ៉ាវីក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ សហព័ន្ធរុស្សី ភាគីទាំងពីរ បានលើក ពី គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភូគព្ភសាស្ត្រនិងការអភិវឌ្ឍធ នធា នរ៉ែ រវាងក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលកម្ពុជា និងក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរុស្សី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្សី បាន សម្តែង ការអបអរសារទរ ដែលកម្ពុជាទទួលបាន តំណក់ប្រេងដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្ត កាល ពីចុងឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។ លោក បាន បញ្ជាក់ពី គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលបរ មា ណូសម្រាប់បម្រើឱ្យគោលបំណងសន្តិភាព។
លោក ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្លែង ថា ក្រុមហ៊ុន រុស្សី ចង់ បង្កើត គម្រោងវិនិ យោ គ ក្នុងវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញរួមមាន ថាមពលដើរដោយខ្យល់ និងថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងការផ្តល់អាហារូបករណ៍និងគម្រោងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់មន្ត្រីនិងសិស្សនិសិ្សតកម្ពុជា ក្នុងវិស័យថាមពលប្រេ ងនិងឧ.ស្ម័ ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង ឱកាស នោះ លោក រដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុយ សែមបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងគាំទ្រដល់ការវិនិយោគរុស្សីមកកម្ពុជា ជាពិសេសឱកាសក្នុងការបង្កើតរោងចក្រចម្រា ញ់ប្រេងកាត។ កាលពី ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគ ក្នុងស្រុក គឺ ក្រុមហ៊ុន Cambodian Petrochemical Co.,Ltd និង ក្រុមហ៊ុន CNPC Northeast Refining and Chemical Engineering Co.,Ltd មកពី ប្រទេស ចិន បានវិនិយោ គ សាងសង់រោងចក្រ ចម្រា ញ់ប្រេ ង ដំណាក់កាល ទី មួយនៅ ខេត្ត ព្រះសីហនុ ដោយ ប្រើ ទុនវិនិយោគ ជាង ៦២០ លា នដុ ល្លារ។ ប៉ុន្តែ មកដល់ពេលនេះ ដំណើរការ សាងសង់ រោងចក្រ ត្រូវបាន ផ្អាក បណ្តោះអាសន្ន ដោយសារ ភាគី ដៃគូ វិនិយោ គ ជួបបញ្ហាហិរ ញ្ញវ ត្ថុ ៕

Related posts

Leave a Comment