ក្តុកក្តួលណាស់ !! មហាជនមានការអាណិតពន់ពេកក្រោយស្ត្រីម្នាក់បង្ហោះសារយ៉ាងគួរអោយអាសូរថា: ប្ដីសម្លាញ់អូនប្រឹងអស់សម្ថភាពហើយ នៅតែជួយបងមិនបាន សូមបងទៅដោយស្ងប់ចិត្តចុះអូននឹងមើលថែកូនៗយើងអោយបានល្អ​​​ ហើយគាត់ .ស្លា. ប់ដោយសារ…

នៅថ្ងៃទី១០ខែគុម្ភ:នេះមានគណនីហ្វេសបុកមួយឈ្មោះ Voleak Voleak​​ បានបង្ហោះសារយ៉ាងក្តុកក្តួលថា​ : ប្ដីសម្លាញ់អូនប្រឹងអស់សម្ថភាពហើយ
នៅតែជួយបងមិនបាន សូមបងទៅដោយស្ងប់ចិត្តចុះអូននឹងមើលថែកូនៗយើងអោយបានល្អ​​ ក្រោយការបង្ហោះសារបែបនេះ បងប្អូននៅក្នុងបណ្តាញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើនបានខមិនចូលរួមរំលែកទុក្ខជាច្រើននាក់ផងដែរ។
ហើយចំពោះមូលហេតុនៃនៃការស្លាប់ខាងសារព័ត៏យើងនៅមិនទាន់ទទួលបានច្បាស់នៅឡើយទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment