សត្វសុនខប្តូរស្លា.ប់ដើម្បីម្ចាស់! សកម្មភាពបង្ហាញពីសត្វសុនខប្តូរផ្តា​ ច់មិនគិតពីការស្លា.ប់ខ្លួនជួយម្ចាស់របស់វា…(មានវីដេអូ)

BS/ប្លែក៖​ អ្នកចូលចិត្តចិញ្ចឹមឆ្កែមានបានដឹងគន្លឹះទាំងនេះរឺនៅ?ពិតប្រាកដណាស់សត្វឆ្កែត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមិត្តដ៍ល្អសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៍បង្ករឿងខ្លះៗអោយអ្នកឈឺក្បាលដែរ។ ឆ្កែត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សសម្រាប់មុខងារខុសៗគ្នាជាច្រើនដូចជាធ្វើការងារ និងធ្វើជាសត្វចិញ្ចឹម។

ពួកវាគឺជាសត្វចិញ្ចឹមដ៏ពេញនិយមពីព្រោះពួកវាតែងតែចូលចិត្តលេង រាក់ ទាក់ ហើយ និងចេះស្ដាប់មនុស្ស។​ សត្វឆ្កែ ពេលខ្លះត្រូវបានគេចាត់ទុកជា“មិត្តសំឡាញ់របស់មនុស្ស” ពីព្រោះវា ត្រូវបានគេទុកជាសត្វចិញ្ចឹមហើយវាស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់និងចូលចិត្តនៅក្បែរមនុស្ស ៕

Related posts

Leave a Comment