បន្ទាន់បំផុត! កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញមេរោគកូវីដ-១៩ បំលែងខ្លួនថ្មី ៣ ករណី

ក្រសួងសុខាភិបាល នៃប្រទេសកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានបន្ទាន់មួយ អំពីការរកឃើញមេរោគកូវីដ ១៩ បម្លែងខ្លួនថ្មី ចំនួន ៣ ករណី ដែលនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេស ។

Related posts

Leave a Comment