បន្ទាន់បំផុត ! ក្រសួងប្រកាសរកឃើញអ្នកផ្ទុកកូវីដ១៩ចូលផ្សារអ៊ីអន១ កាលពីថ្ងៃទី…..

នៅថ្ងៃទី ២២ កុម្ភៈ ២០២១ នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺឆ្លង បានស្នើអគ្គនាយកផ្សារទំនើប អ៊ីអន១ ឱ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេស ចុះត្រួតពិនិត្យកាម៉េរ៉ា សុវត្ថិភាព CCTV បញ្ជាក់ទីតាំងវត្តមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ និងអ្នកប៉ះពាល់នៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអន១ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការស្នើរនេះ ធ្វើឡើងក្រោយមានអ្នកជំងឺកូដ ១៩ ​ម្នាក់បានទៅកាន់ផ្សារទំនើបអ៊ីអន ១ កាលពីថ្ងៃទី ១០ កុម្ភៈ ២០២១ កន្លងទៅនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកជំងឺកូវីដ ១៩ រូបនោះ ឈ្មោះ Zhan Juan ភេទស្រីអាយុ ៣៦ ឆ្នាំ បានឆ្លើយថា ខ្លួនបានទៅទិញសម្ភារៈ និងម្ហូបនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន ១ ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១០ កុម្ភៈ ២០២១ ៕

Related posts

Leave a Comment