ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មាន! ព្រឹកទី ២៥ កុម្ភៈនេះ ក្រសួងប្រកាសរកឃើញ ៦៥ នាក់ ឆ្លងកូវីដ-១៩

តាមប្រកាសក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ រកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៦៥ នាក់ទៀតហើយ ក្នុងនោះមានករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៨ នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧ នាក់ ។

គួរឱ្យដឹងដែរថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្ថានភាពអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា ៖
– អ្នកឆ្លងសរុប= ៦៩៧ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= ៤៧៧ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល= ២១៧ នាក់

សូមអានសេចក្តីប្រកាសក្រសួងខាងក្រោម ៖

Related posts

Leave a Comment