មិនសរសើរមិនបាន ! លោកពូរើសអេតចាយក្រីក្រម្នាក់ លះបង់ថវិការផ្ទាល់ខ្លួន ចាក់ដីធ្វើផ្លូវ១២០ម៉្រែត នៅក្នុងភូមិមួយ កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ ហើយគ្រប់គ្នាលាន់មាត់សរសើរថា….

ថ្មីនេះមានគណនីយហ្វេសប៊ុក​ឈ្មោះ សិរី​ នាគ​ បានបង្ហោះនៅលើគណនីយរបស់ខ្លួនថា ៖​ អ្នករើសអេតចាយម្នាក់ លះបង់ថវិការផ្ទាល់ខ្លួន ចាក់ដីធ្វើផ្លូវ១២០ម៉្រែត៕​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាទឹកចិត្តដែលល្អបំផុតដែលគាត់មានចិត្តចង់ជួយសង្គមទាំងដែលខ្លួនកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាត ដោយប្រកបរបរជាអ្នករើសអេតចាយ​ ខំរកទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនហ៊ានសំរាក ធ្វើការដោយកំលាំងបាយ ហើយឆ្លៀតសន្សំប្រាក់ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយសង្គមទៀត៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីឃើញការបង្ហោះបែបនេះស្រាប់តែធ្វើអោយអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកជាច្រើនបានចូលខមិនសសើរថា ៖​ ក្រមែនពិតតែចិត្តមិនក្រទេ រីឯអ្នកខ្លះទៀតថា​ អ្នកមានមួយចំនួនសំខ្មាស់ ខ្លះទៀតថា សូមអោយលោកពូជូបតែសេចក្តីសុខ រកស៊ីមានបាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ញាក់ផងដែរថាទីតាំងដែលគាត់បានធ្វើគឺនៅនៅភូមិ ចុងបង្គោល ឃុំ បែកចាន ស្រុក អង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល.៕

Related posts

Leave a Comment